Hand Made Plaza

Trang Sức Phong Thủy Tranh Thư Viện
 
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Nghê chữ “Phúc” trungNghê đỏ phong thủy

Nghê to đen
Xem hình đầy đủ


Nghê to đen

Giá: 850 000 Vnd


Kim ngân vàng bạc không phô:
Tỳ hưu , cóc đống (Đồng) trưng vô cửa nhà.
Mặt Tỳ hưu hướng quay ra,
Hút tài hút lộc cho nhà vượng thêm.

Muốn nhà hưng vượng, ấm êm,
Thiềm Thừ Cóc đống, đặt bên Thần tài.
Tỳ hưu ngoảnh mặt ra ngoài,
Thiềm Thừ, ngược lại, bò nhoài vào trong.

 Left direction
Đồng tiền Mai Hoa phong thủy
Đồng tiền Mai Hoa phong thủy
Đôi Bình hoa phong thủy
Đôi Bình hoa  phong thủy
Đĩa Bạc
Đĩa Bạc
Vòng Tay Đậu - đậu bạc định công
Vòng Tay Đậu - đậu bạc định công
Vòng Tay Đậu - đậu bạc định công
Vòng Tay Đậu - đậu bạc định công
Vòng Tay Đậu - đậu bạc định công
Vòng Tay Đậu - đậu bạc định công
Vòng tay - đậu bạc định công
Vòng tay - đậu bạc định công
Tỳ Hưu đá cẩm thạch ( KM)
Tỳ Hưu đá cẩm thạch ( KM)
Tỳ Hưu Đá Cẩm Thạch
Tỳ Hưu Đá Cẩm Thạch
Tỳ Hưu đá cẩm thạch
Tỳ Hưu đá cẩm thạch
Tỳ Hưu Vạn Sự Như Ý loai vừa
Tỳ Hưu Vạn Sự Như Ý loai vừa
Tỳ Hưu phong thủy nước
Tỳ Hưu phong thủy nước
Tỳ hưu phong thủy
Tỳ hưu phong thủy
Tỳ hưu phong thủy
Tỳ hưu phong thủy
Tỳ hưu phong thủy
Tỳ hưu phong thủy
Tỳ hưu phong thủy
Tỳ hưu phong thủy
Tỳ Hưu phong thủy
Tỳ Hưu phong thủy
Tỳ hưu phong thủy
Tỳ hưu phong thủy
Tỳ Hưu Cưỡi Hồ Lô Trừ Tà
Tỳ Hưu Cưỡi Hồ Lô Trừ Tà
Tỳ Hưu cẩm thạch
Tỳ Hưu cẩm thạch
Tỳ Hưu
Tỳ Hưu
Túi sách
Túi sách
Túi sách
Túi sách
Túi sách
Túi sách
Túi sách
Túi sách
Tranh sơn mài
Tranh sơn mài
Tranh sơn mài
Tranh sơn mài
Tranh Gốm
Tranh Gốm
Tranh Gốm
Tranh Gốm
Tranh Gốm
Tranh Gốm
Tranh Gốm
Tranh Gốm
Thiền Thử phong thủy
Thiền Thử phong thủy
Thiềm thừ Phong thủy (KM)
Thiềm thừ Phong thủy (KM)
Tam Đa
Tam Đa
Rùa đầu rồng phong thủy (loại nhỏ)
Rùa đầu rồng phong thủy (loại nhỏ)
Phật di lặc để otô
Phật di lặc để otô
Nhẫn Kiểu Hoa - Đậu Bạc
Nhẫn Kiểu Hoa - Đậu Bạc
Ngũ đế tiền cổ
Ngũ đế tiền cổ
Nghê đỏ phong thủy
Nghê đỏ phong thủy
Nghê to đen
Nghê to đen
Nghê chữ “Phúc” trung
Nghê chữ “Phúc” trung
Mặt Hoa Cúc - Đậu bạc
Mặt Hoa Cúc - Đậu bạc
Mặt dây trai tròn - đậu bạc định công
Mặt dây trai tròn - đậu bạc định công
Mặt Dây Trai - đậu bạc định công
Mặt Dây Trai - đậu bạc định công
Mặt Dây Con Cá - đậu bạc định công
Mặt Dây Con Cá - đậu bạc định công
Mặt Dây Bướm Bạc - đậu bạc định công
Mặt Dây Bướm Bạc - đậu bạc định công
Mặt Dây Buớm - Đậu Bạc
Mặt Dây Buớm - Đậu Bạc
Mặt Chữ Thập - đậu bạc định công
Mặt Chữ Thập - đậu bạc định công
Mặt Cánh Bướm - Đậu Bạc
Mặt Cánh Bướm - Đậu Bạc
Long Quy Phong Thủy
Long Quy Phong Thủy
Kỷ Ngựa ( Mã phong hầu)
Kỷ Ngựa ( Mã phong hầu)
Kiềng mền - đậu bạc định công
Kiềng mền - đậu bạc định công
Hoa Tai Đậu - đậu bạc định công
Hoa Tai Đậu - đậu bạc định công
Hoa Tai Đậu - đậu bạc định công
Hoa Tai Đậu - đậu bạc định công
Hoa tai
Hoa tai
Hoa tai
Hoa tai
Hoa tai
Hoa tai
Hoa tai
Hoa tai
Hoa tai
Hoa tai
Hồ Lô trạm khác loại nhỏ
Hồ Lô trạm khác loại nhỏ
Hổ Kéo Xe Tiền
Hổ Kéo Xe Tiền
Cóc tài lộc ba chân
Cóc tài lộc ba chân
Cóc phong thủy nước
Cóc phong thủy nước
Cóc ba chân phong thủy
Cóc ba chân  phong thủy
Bông Sen Trai - đậu bạc định công
Bông Sen Trai - đậu bạc định công
Right direction
Đĩa Bạc
Đĩa Bạc
Hỏi Giá ?
Vòng tay - đậu bạc định công
Vòng tay - đậu bạc định công
750 000 Vnd

Tỳ Hưu đá cẩm thạch ( KM)
Tỳ Hưu đá cẩm thạch ( KM)
2 350 000 Vnd

Tỳ Hưu Vạn Sự Như Ý loai vừa
Tỳ Hưu Vạn Sự Như Ý loai vừa
850 000 Vnd

Tỳ Hưu phong thủy nước
Tỳ Hưu phong thủy nước
1 500 000 Vnd

Tỳ hưu phong thủy
Tỳ hưu phong thủy
2 750 000 Vnd

Tỳ hưu phong thủy
Tỳ hưu phong thủy
380 000 Vnd

Tỳ hưu phong thủy
Tỳ hưu phong thủy
650 000 Vnd

Tỳ hưu phong thủy
Tỳ hưu phong thủy
820 000 Vnd

Tỳ hưu phong thủy
Tỳ hưu phong thủy
350 000 Vnd

Tỳ Hưu Cưỡi Hồ Lô Trừ Tà
Tỳ Hưu Cưỡi Hồ Lô Trừ Tà
850 000 Vnd

Tỳ Hưu cẩm thạch
Tỳ Hưu cẩm thạch
2 500 000 Vnd

Tỳ Hưu
Tỳ Hưu
150 000 Vnd

Túi sách
Túi sách
250 000 Vnd

Tranh Gốm
Tranh Gốm
170 000 Vnd

Tranh Gốm
Tranh Gốm
750 000 Vnd

Thiền Thử phong thủy
Thiền Thử phong thủy
650 000 Vnd

Thiềm thừ Phong thủy (KM)
Thiềm thừ Phong thủy (KM)
600 000 Vnd

Phật di lặc để otô
Phật di lặc để otô
250 000 Vnd

Nhẫn Kiểu Hoa - Đậu Bạc
Nhẫn Kiểu Hoa - Đậu Bạc
180 000 Vnd

Ngũ đế tiền cổ
Ngũ đế tiền cổ
120 000 Vnd

Nghê to đen
Nghê to đen
850 000 Vnd

Nghê chữ “Phúc” trung
Nghê chữ “Phúc” trung
1 500 000 Vnd

Mặt Chữ Thập - đậu bạc định công
Mặt Chữ Thập - đậu bạc định công
500 000 Vnd

Kỷ Ngựa ( Mã phong hầu)
Kỷ Ngựa ( Mã phong hầu)
950 000 Vnd

Kiềng mền - đậu bạc định công
Kiềng mền - đậu bạc định công
1 500 000 Vnd

Hoa tai
Hoa tai
150 000 Vnd

Hoa tai
Hoa tai
150 000 Vnd

Hồ Lô trạm khác loại nhỏ
Hồ Lô trạm khác loại nhỏ
270 000 Vnd

Cóc ba chân phong thủy
Cóc ba chân  phong thủy
450 000 Vnd


[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size